Λέβητας εναλλασόμενης καύσης

Kombi kn-at. Λέβητας εναλλασόμενης καύσης με αυτόματη τροφοδοσία στερεών καυσίμων.Ισχύς 30 Kw – 350 Kw

Λεβητας Kombi kn-at

Ο λέβητας Kombi kn-at, αποτελείται από τον λέβητα Kombi kn µε τον µηχανισµό αυτόµατης τροφοδοσίας και καύσης στερεών καυσίµων at.

Έχει την δυνατότητα να λειτουργήσει µε όλα τα παρακάτω είδη καυσίµων: Pellets – Πυρηνόξυλο – ΚαλαµπόκιKουκούτσια ( ελιάς, ροδάκινου, κερασιού, δαµάσκηνου) Φλοιούς ξηρών καρπών (αµυγδάλου, φουντουκιού, καρυδιού), Καυσόξυλο – Κάρβουνο – Μπικέτα και με τον ανάλογο καυστήρα Πετρέλαιο ή Αέριο.

Η εστία καύσεως του µηχανισµού αυτόµατης τροφοδοσίας κατασκευάζεται από ειδικό χυτοσίδηρο µε αντοχή στις υψηλές θερµοκρασίες.Η ελεγχόµενη καύση γίνεται µε την χρήση φυσητήρα υψηλής πιέσεως και µε την δυνατότητα µηχανικής ρύθµισης της παροχής του.
Η ρύθµιση της τροφοδοσίας του καυσίµου γίνεται µέσω ενός αυτόµατου συστήµατος επιλογής χρονικής λειτουργίας του κινητήρα τροφοδοσίας (χρονικό έναρξης – παύσης).Η τροφοδοσία της εστίας µε καύσιµο, γίνεται αυτόµατα από το σιλό το οποίο παρέχει µεγάλη αυτονοµία.∆ιαθέτει υποδοχή για την τοποθέτηση καυστήρα πετρελαίου ή αερίου.