Λέβητες εναλλασόμενης καύσης Kombi  30Kw-350Kw.

Ο λέβητας εναλλασόμενης καύσης Kombi  έχει τη δυνατότητα να καίει κάθε μορφής στερεά καύσιμα.

Λεβητας Kombi kn-at         Λεβητας Kombi kn

Ξυλολέβητας Kombi kn-at                                                  Ξυλολέβητας Kombi kn

 

ΞΥΛΟΛΕΒΗΤΕΣ KOMBI PA

 

ΞΥΛΟΛΕΒΗΤΕΣ KOMBI PA (ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ)