Τούβλα οριζοντίων οπών, ορθοblock και διακοσμιτικά τουβλακια.

Ολλανδικού τύπου κεραμίδια, Μεσογειακό κεραμίδι, Μακεδονίτικο Κεραμίδι και Ρωμαικού τύπου κεραμίδι.

Χρωματιστά κεραμίδια.