Μονωτικά – εξηλασμένη πολυστερίνη – διογκομένη πολυστερίνη.

 

ΜονωτικαΗχομονωτικα υλικα. Η μόνωση με φυσικό πετροβάμβακα μπορεί να αποσβεστεί σε μικρό χρονικό διάστημα γιατί έχει εξαιρετικά χαμηλό κόστος και επιλεγεται για την μόνωση των σοφιτών, στεγών και διαχωριστικών τοίχων.