ΔΟΜΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ – ΣΙΔΗΡΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

ΔΟΜΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ

Δομικά πλέγματα από χάλυβα οπλισμού κατηγορίας B500A (ΕΛΟΤ 1421-2). Σε  παρακαταθήκη υπάρχουν οι τύποι Τ131, Τ92, Ο92.

Κατόπιν παραγγελίας άλλοι τύποι όπως Τ188, Τ196 και Τ377.