ΣΙΔΗΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Δομικός χάλυβας
Οικοδομικά υλικά
Θέρμανση

Νεα Φλογητά, Νομός Χαλκιδικής

Τηλ.: 23730 23274  FAX: 23730 65452  Κιν. 6936 122 713

e-mail: sidirotechniki@gmail.com